Στις διήμερες εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στις 14 με 15 Νοεμβρίου 2023 στη Μαδρίτη, συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ Δρ. Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη μαζί με την Λειτουργό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Ιωάννα Παρασκευοπούλου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση του ισχύοντος γενικού πλαισίου της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό στην Ευρώπη και στις ισχύουσες πολιτικές, στην έμφυλη βία και την παρενόχληση των γυναικών στον αθλητισμό, στην προβολή του γυναικείου αθλητισμού, καθώς επίσης στην προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Η αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό στις ευρύτερες εθνικές στρατηγικές και πολιτικές των κυβερνήσεων και η τροποποίηση νομοθετικών και πολιτικών πλαισίων που να διασφαλίζουν την εφαρμογή πρακτικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας σε όλες τις βαθμίδες του αθλητισμού, αποτέλεσε το βασικό μήνυμα των εργασιών του Συνεδρίου. Σ’ αυτό το πλαίσιο τονίστηκε η ανάγκη διεξαγωγής ερευνών για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, στη βάση των οποίων θα χαραχθούν και οι αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές.

Δείτε Επίσης  Μια ζωή Παφιακός ...